IntegraatiotSähköinen allekirjoitus

Ohjelmistotalo – vauhdita käyttäjien päätöksiä yhdellä integraatiolla

2 min luku | 15.12.2021

Integraatiot ovat tapa tuoda erillisiä ohjelmistoja yhteen ja näin monipuolistaa yhden ohjelmiston ominaisuuksia ohjelmistorajapintojen avulla. Ohjelmistotalolle integraatiot edustavat mahdollisuutta tuoda uusia ominaisuuksia ohjelmistoon ja näin mahdollistaa käyttäjille enemmän toimintoja yhden ohjelmiston sisällä.

Mutta miten hahmottaa, mistä aloittaa ja millaiset integraatiot tuovat eniten arvoa? Mikä helpottaa ohjelmiston käyttäjän arkea parhaiten? Asiaa ei kannata pohtia liian monimutkaisesti sillä vastaus voi olla hyvin yksinkertainen.

Käyttäjän maailma ja tarpeet keskiössä

Käyttäjälähtöisyys on jokaisen ohjelmiston elinehto, joten aseta itsesi hetkeksi ohjelmiston käyttäjän asemaan. Hänellä on tietyt pakolliset rutiinit ja samaan aikaan halu hoitaa asiat mahdollisimman nopeasti pois alta. Sen jälkeen hän voi keskittyä tärkeimpään: siihen mikä luo liiketoimintaa ja loppujen lopuksi kotiutuu kassaan rahana.

Arjen keskellä voit tarvita useita toimintoja tai ominaisuuksia, jotka helpottaisivat työpäivää huomattavasti. Näitä asioita ei ole ylitsepääsemätöntä hoitaa ohjelmiston ulkopuolella, mutta et voi kieltää ettetkö säästäisi aikaa ja hermoja jos voisit hoitaa kaiken tarpeellisen yhdeltä istumalta. Kuin sivutuotteena, kaikki tieto olisi kätevästi saatavilla myös jälkikäteen yhdestä paikasta jos ja kun sitä tarvitset.

Mitkä asiat ohjelmistossa sitten vievät lähemmäs edellä kuvattua arkea? Parhaat esimerkit tulevat yksinkertaisista tilanteista, jotka toistuvat eri muodoissa. Niissä on kuitenkin yhteinen tekijä: ohjelmiston käyttäjä voi hoitaa prosessin alusta loppuun tutussa sovelluksessa hyppäämättä välillä sen ulkopuolelle. Mikä vastaavasti on yleisin haaste, joka estää itse työtehtävän saattamisen loppuun saakka?

– Kyky vahvistaa asioita ja/tai tehdä päätöksiä mahdollisimman nopeasti.

Asiat hoitoon ilman viiveitä

Tästä haasteesta johtuvia tilanteita on kaikissa organisaatioissa lukemattomia. Projektipäällikkönä haluaisit mahdollisuuden vahvistaa projektiin liittyvät tilaukset tai työlistat saman tien, kirjanpitäjänä sinun tulisi lähettää tilinpäätös sähköisesti allekirjoitettavaksi tai HR-vastaavana haluaisit välittää työsuhteeseen liittyvät asiakirjat työntekijälle vahvistettavaksi. Lista jatkuu luonnollisesti lähes loputtomiin, koska kaikki organisaatiot tarvitsevat kyvykkyyden edistää asioita ilman ylimääräisiä viiveitä.

Entä ohjelmistosi omat käyttäjät? Koskettavatko esimerkiksi nämä tilanteet tai tahtotilat heitä omassa roolissaan?

  • Haluan avata asiakastilin ja olla varma asiakkaan henkilöllisyydestä.
  • Minun täytyy varmistaa, että asiakkaani voi tilata tai irtisanoa palvelun sähköisesti.
  • Rahoituspäätös täytyy saada asiakkaalle ja hyväksyntä sisään saman tien. Nopeus on yhtä kuin kilpailuetu.
  • Haluan leasing sopimukseen kuittauksen saman tien sähköisessä muodossa.
  • Haluan vahvistaa kriittisen hankinnan, jolla on nyt jo kiire.
  • Tarjoan vakuutuksen asiakkaalle. Minun täytyy olla varma siitä, että oikea henkilö allekirjoittaa sen.
  • Minulla täytyy olla kyvykkyys hoitaa kiinteistöihin liittyvät päätökset hetkessä, olin sitten omistaja, vuokraaja tai taloyhtiön hallituksessa.

Usean integraation sijaan vauhtiin yhdellä

Samaistuitko yhteen tai useampaan edellä mainituista asioista? Herättivätkö ne kenties ajatuksissa lisää vastaavanlaisia tilanteita? Jos vastauksesi on kyllä, voimme esittää ratkaisun, joka on kattavampi kuin nopeasti voisi olettaa: sähköinen allekirjoitus yhdistettynä sähköiseen arkistointiin ja tätä myötä sujuvampaan sopimiseen sekä päätöksentekoon. Tarvittavien integraatioiden määrä on Visma Signin ansiosta useamman sijaan yksi.

Onneksi edes ohjelmistotalon ei tarvitse tehdä kaikkea itse. Jos haluat tietää lisää, voimme edetä ajatuksissa pidemmälle integraation määrittelemiseen. Tämä tapahtuu Visma Signin asiantuntijoiden ja integroivan ohjelmistotalon kesken järjestettävällä starttipalaverilla, jossa käydään läpi tarve, tekniset yksityiskohdat sekä tarjolla oleva API-rajapinta. Mukana voi tarvittaessa olla myös loppukäyttäjiä varsinkin, jos he ovat ilmaisseet tarpeen integraation tekemiseen oma-aloitteisesti. Ohjelmistotalo voi lisäksi itse valita haluamansa ansaintalogiikan ja näin lisätä ohjelmistoon liittyviä tuloja. Kun määritelmät ovat tarpeeksi selkeitä, integroitavan ohjelmiston kehittäjät saavat pääsyn Visma Signin testiympäristöön.

Haluatko kuulla lisää? Olethan meihin rohkeasti yhteydessä, mikäli integroinnin kipinä syttyi.

Terhi Tella

Terhi Tella työskentelee Visma Solutionsin markkinoinnissa. Terhiä inspiroi arvoa tuottavat sisällöt ja viestintä. Hän haluaa tarkastella asioita ensisijaisesti asiakkaan näkökulmasta.