Juristi Elina Koivumäen vinkit sopimiseen

Sopimuksen elinkaari – näin yritysten kannattaa sopia!

Kokosimme yhteen helposti ymmärrettävät vinkit ja muistilistat sinulle valmiiksi siitä, kuinka yritysten kannattaa tehdä sopimuksia ja mitä eri vaiheissa on hyvä ottaa huomioon.

Suositusten äänenä ja asiantuntijana toimii juristi Elina Koivumäki

Huomioitavat asiat ennen sopimuksen laatimista

Sopimisen ensimmäinen vaihe käynnistyy jo ennen sopimuksen lopullista muodostamista. Tätä nimitetään aievaiheeksi, jossa selvitetään onko yhteistyön käynnistämiselle sopivat edellytykset ja millaisilla reunaehdoilla yhteistyötä edistetään.

Tässä vaiheessa sopimuksen tekoa, kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

 • Kaupallisten ehtojen määrittely
 • Term-sheet asiakirjan laatiminen
 • Salassapitosopimuksen solmiminen
 • Tarjouspyynnöt ja tarjoukset
 • Roolien ja vastuiden määrittely
 • Omien reunaehdojen varmistaminen

Katso vinkit läpi videolta tai lue lisää asiantuntija-artikkelista.

Sopimusneuvottelut ja sopimuksen allekirjoittaminen

Aievaiheen jälkeen käynnistyvät itse sopimusneuvottelut, jossa kaupalliset ehdot ja puitteet muodostetaan asianmukaisten kommenttikierrosten lopuksi kirjalliseksi sopimukseksi, joka allekirjoitetaan ja tallennetaan sähköisesti.

Muista tarkistaa sopimusneuvottelu ja allekirjoitusvaiheessa nämä asiat:

 • Sopimuksella on selkeät tavoitteet
 • Aktiivinen ja avoin viestintä
 • Laadi yrityksellesi tarkistuslista sopimuksen keskeisistä kohdista. Hyödynnä juristia tarvittaessa.
 • Allekirjoita sopimus pätevästi ja varmista tallennus.

Katso vinkit läpi videolta tai lue lisää asiantuntija-artikkelista.

Sopimusten ylläpito, uusiminen ja muuttaminen

Erityisesti pitkäkestoisten sopimusten kohdalla, sopimusta ei pidä unohtaa allekirjoittamisen jälkeen. Sopimuksen toteutumista on seurattava, sitä on tarvittaessa uusittava ja usein myös muutettava yhteistyön edetessä.

Tässä tarkistuslista sopimusten ylläpitoa, uusimista ja muuttamista varten:

 • Vastuuhenkilön määrittäminen
 • Sopimustietokanta on ajantasalla määräaikoineen ja tärkeine päivämäärineen
 • Säännölliset tarkistukset
 • Selkeät menettelyt muutoksille
 • Määritelty uusimisprosessi

Katso vinkit läpi videolta tai lue lisää asiantuntija-artikkelista.

Sopimuksen päättyminen

Sopimus voi päättyä monella eri tavalla. Se voidaan irtisanoa, purkaa, sopimus voi päättyä määräajan kuluttua tai yksinkertaisesti raueta. Päättymiseen voi liittyä monenlaisia toimenpiteitä ja osa ehdoista voi pysyä voimassa päättymisestä huolimatta.

Yrityksen muistilista sopimuksen päättymiseen:

 • Päättymisen valmistelu
 • Muotoseikkojen noudattaminen, esimerkiksi irtisanomisilmoituksen tarve
 • Avoin kommunikointi
 • Loppuraportin laatiminen
 • Määräaikojen ja velvoitteiden tarkistus
 • Asiakirjojen tarkistointi
 • Jatkoveltoitteiden tarkistus, esimerkiksi salassapitovelvoitteet
 • Yhteistyön onnistumisen arviointi

Katso vinkit läpi videolta tai lue lisää asiantuntija-artikkelista.

Helposti alkuun sopimisessa

Sopimisen oikeaoppiset menettelyt ovat hyvän liiketoiminnan ytimessä. Heti seuraavaksi tärkein elementti on sopimista helpottavat työkalut.

Hallitse sopimuksen elinkaari Visma Signilla allekirjoittamisesta, tallentamiseen, uusimiseen aina asiakirjojen hallinnointiin ja löydettävyyteen saakka.

Yksinkertaisesti!