Sähköinen allekirjoitusSopimushallinta

Salassapitosopimusten merkitys yritysten välisessä yhteistyössä

2 min luku | 2.4.2024

Miksi myös pienyrittäjien ja yksinyrittäjien kannattaa huolehtia salassapitosopimuksistaan? Monesti ajatellaan, että salassapitosopimukset ovat vain suurten yritysten huolenaihe, mutta todellisuudessa pienyritykset ja yksinyrittäjät voivat olla vielä haavoittuvaisempia. 

Resurssien ja oikeudellisen tuen rajallisuus tekevät pienemmistä toimijoista alttiimpia ymmärtämättömyyden hyväksikäytölle ja niiden seurauksille. Lisäksi pienyritykset saattavat olla riippuvaisempia tietyistä avainideoista tai -teknologioista, joten niiden suojaaminen on elintärkeää.

Mahdollisia tilanteita ilman salassapitosopimusta

 • Ideavarkaus: Jakamasi liikeidea tai innovaatio voidaan kopioida, ennen kuin ehdit itse hyödyntää sitä.
 • Kilpailuetujen menetys: Jos kilpailijasi saavat tietoonsa yrityksesi sisäisiä strategioita, ne voivat hyödyntää tätä tietoa omaksi eduksikseen.
 • Asiakastietojen vuotaminen: Asiakastiedot ovat yrityksen arvokkainta tietoa. Niiden vuotaminen voi vahingoittaa yrityksesi mainetta ja asiakassuhteita.

Salassapitosopimuksen keskeiset osa-alueet pienyrityksille

 • Luottamuksellisen tiedon määrittely: Selkeästi määriteltävä, mitä tietoja sopimus suojaa. Tämä voi sisältää kaiken liikeideoista ja taloustiedoista tekniseen osaamiseen.
 • Voimassaoloaika: Useimmat salassapitosopimukset ovat voimassa 3-5 vuotta, mutta tämä voi vaihdella sopimuksen luonteen mukaan.
 • Korvausvastuu: Sopimuksen tulisi määritellä seuraukset, jos luottamuksellista tietoa käytetään väärin tai vuodetaan. Sopimuksessa voidaan sopia sopimussakosta, joka tulee rikkoneen osapuolen maksettavaksi. Jos sakosta ei sovita niin sovelletaan yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita.

Parhaat käytännöt yritysten välisessä sopimisessa

 • Älä luota sokeasti lakien tarjoamaan suojaan: Jokaisen yrittäjän on aktiivisesti suojattava omaa liiketoimintaansa ja tietoaan.
 • Huolehdi, että allekirjoittajalla on edustusoikeus: Tarkista kaupparekisteriotteesta, että yhteistyökumppanisi edustajalla on tarvittavat edustusoikeudet allekirjoittaa sopimus.
 • Ole tietoinen sopimuksen ehtojen realistisuudesta: Sopimusehtojen on oltava molemmille osapuolille kohtuullisia ja toteutettavissa olevia.

Lue lisää: Mikä on salassapitosopimus?

Salassapitosopimuksen haasteet kansainvälisessä yhteistyössä

Kansainvälisessä kontekstissa toimiminen tuo lisäulottuvuuksia salassapitosopimusten laatimiseen. Lainsäädännön erot maasta toiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi salassapidettävän tiedon määritelmään, sopimusten tulkintaan ja niitä koskevien riitojen ratkaisemiseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa liikesalaisuuksien suojaaminen ja sopimusrikkomusten käsittely voivat poiketa merkittävästi Suomen oikeuskäytännöistä.

Erityisesti erimaalaisten toimijoiden välillä on tärkeää sopia sopimukseen sovellettavasta laista sekä riidanratkaisupaikasta. Ääritilanteessa tämä on suuri kuluriski, mikäli riitoja joutuu lähtemään ratkaisemaan ulkomaille.

Parhaat käytännöt kansainvälisille sopimuksille

 • Käytä asiantuntijoita: Harkitse tarvittaessa salassapitosopimuksiin perehtyneen juristin palkkaamista avuksi, joka osaa myös tarkemmin arvioidan tämän osalta omaan liiketoimintaasi liittyviä riskejä.
 • Selkeytä sovellettava laki ja oikeuspaikka: Määrittele sopimuksessa, minkä maan lakia on sovellettava ja missä mahdolliset oikeudelliset erimielisyydet käsitellään.

Haluatko solmia salassapitosopimuksen?

Lataa valmis sopimuspohjamme ja muokkaa siitä tarpeeseesi soveltuva salassapitosopimus.

Visma Signilla allekirjoitat ja hallinnoit sopimuksiasi ammattimaisesti ja tietoturvallisesti.

Visma Solutions

Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 175 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.