Sähköinen allekirjoitusTuote ja käyttö

6 tapaa kasvattaa myyntiä sähköisellä allekirjoituksella

2 min luku | 31.1.2020
Karsi turha työ ja allekirjoita myynnin asiakirjat sähköisesti

Uudet asiakkuudet ovat avainasemassa yrityksen menestymisessä. Samalla niiden syntyminen on yksi palkitsevimmista hetkistä liiketoiminnan kehittämisessä. Jotta uusia asiakkuuksia syntyy ja liiketoimintasi kehittyy, on myyntiprosessisi tehokkuus olennaisessa osassa.

Asiakkuuksien hankintaan ja koko myyntiprosessiin saattaa kuitenkin tuhlaantua tarpeettomasti resursseja ja työtunteja. Käyttääkö myyntitiimisi edelleen sopimusten ja tarjousten luomiseen kynää, paperia ja tulostinta?

Karsi turha työ sähköisellä allekirjoituksella

Maailman sähköistymisen myötä turhien vaiheiden karsimisesta asiakkaan tieltä on tullut entistä tärkeämpää. Aika on rahaa ja asioinnin helppous on oletusarvo.

Asiakkaan tunnistaminen, sopimuksen allekirjoittaminen ja sopimuksen toimittaminen tulisi tapahtua mahdollisimman helposti ja nopeasti. Harva asiakasyritys ei ole enää nykyaikana valmis yksittäisiin matkojen päässä tapahtuviin tapaamisiin.

Visma Sign sähköinen allekirjoitus sisältää kaikki myyntiprosessin sähköistämiseen tarvittavat elementit:
Palvelu tunnistaa asiakkaan Palvelu kerää juridisesti sitovan, sähköisessä muodossa olevan allekirjoituksen Palvelu toimittaa sopimuskappaleet yritykselle sekä asiakkaalle.
Hyödyt ovat nähtävissä koko myyntiprosessissa. Tässä artikkelissa esittelemme 7 tärkeintä asiaa, jotka saavutat sähköistä allekirjoitusta hyödyntämällä.

1. Muokkaa sopimuksen sisältöä nopeasti

Myyntiprosessit ovat harvoin suoraviivaisia prosesseja, joissa myyjä lähettää tarjouksen asiakkaalle allekirjoitettavaksi ilman sisällön muokkaamista.

Sähköinen allekirjoittaminen tapahtuu pilvipalveluna, jolloin asiakkaan haluamat sopimusehtojen muutokset vievät ajastasi vain muutaman sekunnin. Sinun ei tarvitse tulostaa sopimuksen uutta versiota paperille, vaan uusi versio voidaan lähettää asiakkaalle suoraan järjestelmästä.

2. Kasvata myynnin hit ratea

Asiakkaallesi sopimuksen sähköinen allekirjoittaminen on huomattavasti helpompaa kuin allekirjoituksen käsin tekeminen fyysiseen paperinpalaan, sillä asiakas voi allekirjoittaa sopimuksen missä ja milloin tahansa.

Tilastojemme mukaan jopa 98% sähköisestä allekirjoituspalvelusta lähetetyistä asiakirjoista allekirjoitetaan. Sen lisäksi näistä sopimuksista 86% allekirjoitetaan saman vuorokauden sisällä.

Näin ollen jokaisella sähköisesti allekirjoitetulla sopimuksella on suurempi todennäköisyys toteutua paperiseen versioon verrattuna.

3. Vältä myyntiprosessin keskeytymistä

Oletko koskaan lähettänyt asiakkaallesi tarjouksia, joita ei koskaan allekirjoiteta? Tämä on tuttu tunne monelle.

Yksi keskeisin yrityksen tehokkuuden syöjä onkin asiakkaan – ilman syytä – allekirjoittamatta jättämät sopimukset.

Sähköisessä allekirjoituspalvelussa voit seurata reaaliaikaisesti kaupan etenemistä ja reagoida tarvittaessa nopeasti myyntiprosessin jähmettymiseen. Voit nopeuttaa myyntiä lähettämällä esimerkiksi sähköposti- tai tekstiviestimuistutuksia allekirjoittamatta jättäneille henkilöille.

4. Säästä aikaa ja rahaa

Sähköisesti allekirjoitettava sopimus lähtee allekirjoitettavaksi suoraan palvelusta, johon se myös palautuu arkistoitavaksi allekirjoituksien keräämisen jälkeen.

Toisin sanoen sähköinen allekirjoitusprosessi ei vaadi lainkaan manuaalisia toimenpiteitä, kuten sähköpostien edestakaista lähettelyä, paperien tulostamista tai valmiiden sopimusten skannausta takaisin sähköiseen muotoon.

Sinä ja myyntitiimisi säästätte kaiken sen ajan, joka normaalisti kuluisi tarjousten ja sopimusten arkistointiin, sopimusten päivittämiseen, asiakirjojen etsintään ja postissa kadonneiden sopimusten jäljittämiseen.

Sähköinen allekirjoitus on myös selvästi edullisempi ratkaisuna verrattuna esimerkiksi yhden postimerkin hintaan – paperin hinnasta ja muista kuluista puhumattakaan.

5. Turvaa yrityksesi selusta tarjoamalla vahvat todisteet

Puutteelliset, virheelliset tai muuten tarvittavia vaatimuksia täyttämättömät sopimukset asiakirjat voivat johtaa jopa sakkorangaistuksiin. Miksi siis riskeerata yrityksesi mainetta vanhanaikaisilla prosesseilla?

Tarjousten, sopimusten ja muiden dokumenttien allekirjoittaminen sähköisesti on selvästi turvallisempaa kuin paperilla. Sähköinen allekirjoitus vähentääkin juridisia riskejä, sillä se on juridisesti sitova ja helpommin jäljitettävissä kuin paperille kirjoitettu allekirjoitus.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että allekirjoitettava dokumentti leimataan yksilöllisellä tunnisteella, josta voidaan kiistatta nähdä, kuka asiakirjan on allekirjoittanut sekä missä ja milloin allekirjoittaminen on tapahtunut.

6. Vähennä myynnin järjestelmiä

Visma Signin API-rajapinnan avulla voit integroida sähköisen allekirjoituspalvelun osaksi yrityksesi CRM-järjestelmää. Integraation avulla myyntitiimisi on mahdollista hoitaa kaikki myynnin asiakirjat yhtä järjestelmää käyttäen. Rajapintaa hyödyntävä kokonaisprosessi voi myös ohjata asiakkaan esimerkiksi maksamaan ensimmäisen maksuerän tai takuumaksun halutussa maksupalvelussa.

Mitä ovat sähköiset lomakkeet

Visma Signin sähköinen lomake on sähköisesti allekirjoitettavien lomakkeiden luomiseen tarkoitettu työkalu. Sähköisesti allekirjoitettavan lomakkeen avulla keräät esimerkiksi asiakasdatasi suoraan sähköiseen muotoon ilman turhia välikäsiä ja työvaiheita.

Lomaketyökalulla luot näppärästi esimerkiksi asiakassopimuspohjat säästäen rahaa sekä työajassa että asiakirjakustannuksissa.

Myös asiakaskokemuksesi kehittyy, kun asiakkaasi saa palvelun nopeasti käyttöönsä yksinkertaisella lomakkeen täytöllä ilman ylimääräisiä mutkia ja varmisteluja.

Haluatko nähdä, miten palvelu toimii? Jättämällä meille yhteydenottopyynnön, voit varata ajan asiantuntijamme järjestämään etäesittelyyn. Varaa esittely

Visma Solutions

Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 175 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.